Sırbistan’daki Yatırım Rejimi ve Yatırım İmkanları Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Sırbistan’daki Yatırım Rejimi ve Yatırım İmkanları Toplantısı

Tarihi     : 25.08.2009
İşareti    : 5/5000 – 3096
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türk – Sırp İş Konseyi tarafından, Sırbistan’daki yatırım ortamı, spesifik yatırım imkanları ve özelleştirme sürecine dair bilgi aktarılması ve değerlendirmesini hedefleyen “Sırbistan’daki Yatırım Rejimi ve Yatırım İmkanları” adlı toplantının, Sırbistan Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı (SIEPA) işbirliğinde 16 Eylül 2009 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu toplantıya Sırbistan Devlet Bakanı Sayın Sulejman Ugljanin ve Sırbistan Ankara Büyükelçisi Sayın Vladimir Curgus’un da katılım sağlamasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

İlgili toplantıda, Sırbistan Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı, Sırbistan Özelleştirme Ajansı ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) temsilcileri Sırbistan’daki yatırım ortamı, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının ve somut projelerin değerlendirileceği, söz konusu  temsilciler ile ikili görüşmelerin de gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Ayrıca, talep olması durumunda otomotiv ve tekstil sektörü temsilcilerinin ve Sırbistan Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı’nın bahsi konu sektörlerde uzmanlaşmış temsilcilerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 9 Eylül 2009 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (leylagurbuz@deik.org.tr, Faks: 0212 270 30 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası