Sırbistan’da Tır Parkı Projesi - Ankara Sanayi Odası

Sırbistan’da Tır Parkı Projesi

    1 Nisan 2013

Tarih: 01.04.2013 
İşareti: 05/5000-1195  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Belgrad Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen; Mexim d.o.o Sırp yetkilisi tarafından, Sırbistan’ın Niş şehrinde, otoyol üzerinde yolun her iki tarafında olmak üzere yatırıma uygun 75.000 m2 genişliğinde bir arazileri olduğu belirtilerek, anılan firmanın bahse konu araziyi değerlendirmek üzere Türkiye’den yatırımcı arayışında olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu araziye ilişkin kroki ve Mexim d.o.o firması yetkilisinin iletişim bilgileri ekte yer almaktadır
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası