SIRBİSTAN Ulaştırma Projeleri - Ankara Sanayi Odası

SIRBİSTAN Ulaştırma Projeleri

    23 Eylül 2014

Tarih: 23.09.2014        
İşareti: 05/5000-2930
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Belgrad Büyükelçiliğimizden alınan bilgiye istinaden; Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuciç tarafından gündeme getirilen ulaştırma projelerine ilişkin Sırbistan basınında yer alan bilgiler sunulmaktadır.Sözkonusu yazıda, 28 Ağustos 2014 tarihinde Berlin’de düzenlenen Batı Balkanlar Konferansı sırasında Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuciç’in görüşmelerinde, diğer hususlar meyanında, ulaştırma projelerini de gündeme getirişinin basında yer aldığı bildirilmektedir.
Özellikle Vuciç-Merkel görüşmesine atıfta bulunan haberlere göre, Belgrad-Saraybosna demiryolu hattı, Niş-Priştina otoyolu ve Sırbistan-Karadağ-Amavutluk karayolu/demiryolu koridorunun ıslahını kapsayan planlar hakkında destek arayan Başbakan Vuciç’in, Federal Almanya Başbakanı Sayın Merkel ile görüşmesini ‘mükemmel’ olarak nitelendirdiği, projelerin en azından birinin AB tarafından destekleneceğini, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer Avrupa kurumlarından borç alınacağını ifade ettiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bahsekonu projelere ilişkin basında yer alan bilgiler sunulmaktadır:
 
-Sırbistan-Karadağ-Amavutluk karayolu ve demiryolu ıslahının; Belgrad-Podgoritsa-Bar, Belgrad-Podgoritsa-İşkodra-Tiran ve Belgrad-Bijelo Polje-Pec-Klina-Glogovac-Priştina olmak üzere 3 hattı kapsadığı ve Belgrad-Bar kesiminin 239 milyon, Podgoritsa-Tiran kesiminin 150 milyon ve 103 km’lik Bijelo Polje-Berane-Pec kesiminin 850 milyon Avro’ya malolmasmın beklendiği bildirilmektedir.
 
-Niş-Priştine otoyolu: 120 km’lik yol ile 840 milyon Avro’ya malolacaktır. Sözkonusu otoyolun, Kosova’yı Koridor 10’a ve Romanya ile Bulgaristan’a bağlayacağı ve gerekli belgelerin hazırlanması için öngörülen zaman diliminin 18 ay olarak belirlendiği ifade edilmektedir.
 
-Belgrad-Saraybosna demiryolunun iyileştirilmesi: Bu projede ise, 525.9 milyon Avro maliyet öngörüldüğü, Sırp tarafına 247.5, Bosna-Hersek tarafına 278.4 milyon Avro düşeceği ve sözkonusu hattın, Belgrad-Valjevo-Loznica-Zvomik-Tuzla-Doboj üzerinden Saraybosna’ya ulaşacağı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
  
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası