Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kon - Ankara Sanayi Odası

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kon

    2 Eylül 2010

Tarihi     : 02.09.2010
İşareti    : 4/5000-3007
 
Sayın Üyemiz, 
 
07/05/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenleyen; “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” 02.09.2010 tarihli ve 27690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası