Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Ürün Teminine Yönelik Fizibilite Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Ürün Teminine Yönelik Fizibilite Çalışması

    13 Mayıs 2016

Tarih: 13.05.2016

İşareti: 05/ 5000-1107

İletişim: dim@aso.org.tr

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında Japon taraftan alınan yazıya atfen, Türkiye’den temin edilmesi düşünülen ürünlere yönelik bir fizibilite çalışması yürütmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda; Türkiye’den alınması düşünülen ancak yetkin firmalar bulunamayan ürünlerin listesi paylaşılmıştır. Ekte; ürün listesi beraberinde, listede yer alan ürünlere ilişkin teknik spesifikasyonlar ve değerlendirme formları yer almaktadır.

Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi ürün teminine yönelik çalışmaların başlangıcı mahiyetinde olan fizibilite çalışması için; ekteki teknik spesifikasyonların incelenerek üretiminize uygun olan ürünler ile ilgili formların eksiksiz biçimde doldurulması gerekmektedir.

Eksiksiz olarak tamamlanan formların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na  (Hakan Hatipoğlu, e-posta: hhatipoglu@enerji.gov.tr) ve Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Ceyda Mine Polat, e-posta: ceyda.polataso.org.tr) e-posta ile ivedi olarak iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek:

 1. Ürün listesi
 2. Teknik Spes. ve Deg. Formu -1
 3. Teknik Spes. ve Deg. Formu -2
 4. Teknik Spes. ve Deg. Formu -3
 5. Teknik Spes. ve Deg. Formu -4
 6. Teknik Spes. ve Deg. Formu -5
 7. Teknik Spes. ve Deg. Formu -6
 8. Teknik Spes. ve Deg. Formu -7
 9. Teknik Spes. ve Deg. Formu -8
 10. Teknik Spes. ve Deg. Formu -9
 11. Teknik Spes. ve Deg. Formu -10
 12. Teknik Spes. ve Deg. Formu -11