SINIR TİCARET MERKEZLERİNİN FİZİKİ OLARAK DÜZENLENMESİ, EŞYA VE STOK KONTROLLERİNİN YAPILM - Ankara Sanayi Odası

SINIR TİCARET MERKEZLERİNİN FİZİKİ OLARAK DÜZENLENMESİ, EŞYA VE STOK KONTROLLERİNİN YAPILM

Tarihi     :02.11.2009
İşareti    :4/5000-3773
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

 

Sınır Ticaret Merkezlerinin fiziki olarak düzenlenmesi, eşya ve stok kontrollerinin yapılması ile bu merkezlere giriş ve çıkışlara ilişkin usul ve esasları belirleyen; “Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya Ve Stok Kontrollerinin Yapılması İle Bu Merkezlere Giriş Ve Çıkışlara İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik” 31.10.2009 tarih ve 27392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası