Sınıflandırma Ve Etiketleme Bildirimleri - Ankara Sanayi Odası

Sınıflandırma Ve Etiketleme Bildirimleri

Tarih: 26.01.2015
İşareti: 05/5000-213
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” in 11.12.2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.
 
Anılan Yönetmelik kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri” nin 01.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olduğu; bildirimlerin http://online.cevre.gov.tr/ adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak yapıldığı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası