Sınai,Bilimsel ve Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sınai,Bilimsel ve Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Hk.

Tarihi    : 24.10.2011
İşareti   : 4/5000 –3258
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği” 23.10.2011 tarih ve 28093  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası