Sınai ve Tıbbi Gazların Üretim, Dolum, Satış, Dağıtım Şirketleri Dikkatine - Ankara Sanayi Odası

Sınai ve Tıbbi Gazların Üretim, Dolum, Satış, Dağıtım Şirketleri Dikkatine

    22 Temmuz 2011

Tarihi     :22.07.2011
İşareti    :04/5000-2335
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, sınai ve tıbbı gazların tüplü veya dökme olarak; üretim, dolum, satış ve dağıtım faaliyetlerinin yürürlükte olan teknik düzenlemelere uygun gerçekleştirilmesi suretiyle toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan “Sınai ve Tıbbı Gazların Üretim, Dolum, Satış, Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Kullanıcıların Uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” hakkında Odamız görüşleri talep edilmiştir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan sözkonusu Taslak ile ilgili görüşlerinizin en geç 29 Temmuz 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası