SINAİ MÜLKİYET KANUNU TANITIM TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

SINAİ MÜLKİYET KANUNU TANITIM TOPLANTISI

İşareti : 05/5000-356
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM) işbirliğinde ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı ”Sınai Mülkiyet Kanunu”nun Patent ve Marka Vekillerine, tacirlere ve sanayicilere tanıtılması amacıyla 15 Şubat 2017 tarihinde 13.30-18.00 saatleri arasında ATO Meclis Salonunda bir Konferans düzenlenecektir.

Konferansta, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerinin hem Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları, hem de Patent ve Marka Vekilleri ile tacir ve sanayicilerin bakış açılarıyla tartışılması ve sanayiciye, yatırımcıya, hak sahiplerine ve Marka ve Patent Vekillerine tanıtımının yapılarak uygulamada getireceği yeniliklerin anlatılması öngörülmektedir.

Açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşecek söz konusu Konferansa ilişkin davetiye ve program ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Davetiye
Program