Sınai Mülkiyet Hakları Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

Sınai Mülkiyet Hakları Görüş Talebi

Tarih: 28.02.2014
İşareti: 05/5000- 731  
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız, üyelerimizin sınai mülkiyet hakları konusundaki sorunlarını görüşebilmek ve   değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla nisan ayı içerisinde 21. ASO Gündem Toplantısı’nı Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip ASAN’ın katılımıyla gerçekleştirecektir. 
 
Bu kapsamda, söz konusu toplantıda değerlendirilmek üzere sınai mülkiyet hakları konusundaki sorunlar, çözüm önerileri, gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ile ilgili görüş ve önerileri olan üyelerimizin, görüşlerini, en geç 21 Mart 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğüne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası