Şili - Ankara Sanayi Odası

Şili

    28 Aralık 2012

Tarihi   : 28.12.2012
İşareti   : 05/5000-3924
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 19.12.2012 tarihli ve B.19.0.SBG.0.07-.01-724-0000520001850 sayılı yazısına istinaden, Şili hükümetinin yabancı sermaye girişine ve ülkedeki yabancı yatırımların artırılmasına yönelik bürokrasiyi olabilecek en şeffaf ve etkin düzeye çekmek üzere “Yatırım Teşvik ve Rekabet Gündemi” isimli yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığı, projenin en geç 2013 yılı Haziran ayında sonuçlandırılıp yürürlüğe girmesinin hedeflendiği belirtildiği ifade edilmektedir. Projenin temel amacının bürokrasinin azaltılması ve her sektöre yönelik oluşturulması öngörülen net ve açık yönergelerle yatırım yapacak ve de iş kuracakların tek elden yönlendirilmesi ile yatırım ortamına ilave rekabet gücünün kazandırılması ve Şili’nin, Latin Amerika’nın en şeffaf ve iş ortamı açısından en çekici ülkesi olma özelliğinin pekiştirilmesi olduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu çalışmanın su kaynakları, enerji, madencilik, çevre değerlendirme, vergi ve şehirleşme olmak üzere altı kategoriden oluşacağı bildirilerek, Şili’ye gelen yabancı yatırımcıların yarısının yöneldiği madencilik sektörünün yeni düzenleme ile ayrıcalıklı bir yatırım ortamına kavuşmasının beklendiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası