Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde - Ankara Sanayi Odası

Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde

Tarihi     :14.01.2011
İşareti    :4/5000-153
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;   
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” 14.01.2011 tarih 27815 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğe http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası