Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Desteği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Desteği Hk.

Tarihi     : 01.12.2008
İşareti    : 6/5000 – 4651
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


İlgi: 25.11.2008 tarih ve 4590 sayılı e-posta duyurumuz

Sayın Üyemiz;

İlgi duyurumuz ile KOSGEB tarafından İmalatçı Esnaf ve Sanatkarlar ile KOBİ’ler için “Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Desteği” programının  başlatıldığı bildirilmiştir.

Üyelerimiz tarafından Odamıza yapılan başvurularda; KOSGEB’in kredi başvuruları esnasında firmalardan “kapasite raporu” talep ettiğinin belirtilmesi üzerine, KOSGEB ile yapılan görüşmelerde; KOSGEB yetkilileri tarafından, sözkonusu kredinin KOSGEB veritabanına kayıtlı işletmelere kullanıdırıldığı, KOSGEB veritabanına kaydolmak için ise kapasite raporunun ibrazının gerektiği, öte yandan halihazırda veritabanına kayıtlı olan firmalardan da bu kayıtların güncellenmesinin gerektiği durumlarda kapasite raporu talebinde bulunulduğu ifade edilmiş olup; kredi başvurusu için KOSGEB veritabanına kayıtlı ve bu kayıtlardaki bilgileri güncel olan “Odamız üyesi firmalardan” kapasite raporu talep edilmemektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası