SIFIR FAİZLİ İHRACAT DESTEK KREDİSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

SIFIR FAİZLİ İHRACAT DESTEK KREDİSİ HK.

Tarihi    :   12.09.2008
İşareti    :
  6/5000 – 3755
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın  yazısına atfen; KOBİ’lerin küresel rekabette rakipleriyle eşit koşullarda rekabet edebilmelerini teminen “SIFIR” Faizli İhracat Destek Kredisi verileceği ve 15 Eylül 2008 tarihinden itibaren başvuruların alınacağı bildirilmiştir. Yazıda devamla; “SIFIR” Faizli İhracat Destek Kredisi üst limitinin 100 bin dolar, vadesinin 6 ay olduğu, kredi geri ödemesinin 6 ay sonunda defaten yapılacağı ifade edilmiştir.

“SIFIR” Faizli İhracat Destek Kredisi’nden Yararlanabilmek için;

  • 250 kişiden az çalışan istihdam eden,
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan,
  • İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren,
  • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan,
  • İhracat Taahhüdünde bulunan  KOBİ’ler yararlanabilirler.

Sözkonusu destekten yararlanmak isteyen ihracatçı KOBİ’ler 15 Eylül 2008 Pazartesi günü mesai başlangıcı itibariyle; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası’na müracaat edilebilecektir. Bankalara yapılacak başvuruları KOSGEB belirlenen kriterlere göre değerlendirecektir. Teminat sıkıntısı yaşayabilecek ihracatçı KOBİ’ler, Kredi Garanti Fonu’na teminat için başvurabileceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası