SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

    9 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2838
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, sürdürebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlamış oldukları “Sıfır Atık Projesi”nin 2017 yılında başlatıldığı ve bütün Türkiye’de aşamalı olarak 2023 yılına kadar uygulamaya geçilmesi hedefi ile çalışmalar yürüttükleri hatırlatılmaktadır.

Sıfır atık uygulamalarının, belirli esaslar ve kriterler doğrultusunda yaygınlaştırılarak geliştirilmesi için “Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak, TOBB’un http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Söz konusu taslak hakkında görüş ve önerileri olan üyelerimiz, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na görüş ve önerilerini işlemiş olarak en geç 15.11.2018 mesai saati sonuna kadar Odamızın Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( E-posta:dim@aso.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

antalya escort