SGK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

SGK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA

Tarihi     :29.12.2008
İşareti    :6/5000 –4983

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Reformunu düzenleyen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu  01/10/2008 tarihi itibariyle bütünüyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; üç ayrı sosyal güvenlik rejimini tek çatı altında düzenleyen bu Kanunun işverenlere getirdiği yeni yükümlülükler ile kendi adına bağımsız çalışanların sosyal güvenliklerine ilişkin düzenlemeler ve tarımsal ürün satışlarından yapılacak olan prim kesintisi hakkında üyelerimizin bilgilendirilmelerinin  büyük önem arz ettiği belirtilerek, bu çerçevede Birliklerinin bazı illerde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkililerinin katılımı ile sözkonusu Kanunun uygulanmasına ilişkin bilgilerin verileceği toplantılar düzenleyeceği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Ankara’daki toplantının 30/12/2008 tarihinde saat 14.00’te Ankara Ticaret Odası’nda yapılacağı, toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sayın Cevdet CEYLAN(Tahsisler Daire Başkanı/Başmüfettiş), Sayın Namık KAYA (Ankara İl Müdür Yardımcısı/Müfettiş) ve Sayın Erdoğan YATAK(Müfettiş)’ın konuşmacı olarak katılacağı bildirilmiştir.

Sözkonusu bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen üyelerimizin Ankara Ticaret Odası (Tel: 285 79 50) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası