SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi Bilg - Ankara Sanayi Odası

SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi Bilg

    23 Ekim 2014

Tarih: 23.10.2014  
İşareti: 05/5000-3112
 
Sayın Üyemiz,
 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2009 yılı Programlaması (IPA-2009) kapsamında finanse edilmekte olan ve TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Europe Aid/ 130724/D/SER/TR “TR2009/0327.04-01/001” numaralı “Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi” 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup proje süresi iki yıldır. Projenin amacı, Türkiye’de Seveso II Direktifini uygulayan merkezi ve yerel otoritelerin kurumsal ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi olup proje kapsamında eğitimler, çalışma ziyaretleri ve halkın bilgilendirilmesi gibi faaliyetler yer almaktadır.
 
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Odamız işbirliği ile “Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi Bilgilendirme Toplantısı” 31 Ekim 2014 Cuma günü 09:30-17:00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Toplantı programı ekte yer almakta olup, toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılımlarını en geç 30 Ekim 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar; ( e-posta: dim@aso.org.tr – Tel: 0312 417 12 00 / 1209,1212) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
    
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
      Ekler:               
–       Toplantı Programı