SEVESO II Direktifi Uygulama Kapasitesinin Arttırılması Projesi Kapanış Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

SEVESO II Direktifi Uygulama Kapasitesinin Arttırılması Projesi Kapanış Toplantısı

    7 Kasım 2014

Tarih: 07.11.2014     
İşareti: 05/5000-3251
 
Sayın Üyemiz,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, “Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ile uyumlaştırılan 96/83/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Konsey Direktifi (SEVESO II)”nin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2009 Yılı Programlaması (IPA-2009) kapsamında finanse edilen Europe Aid 130724/D/SER/TR “TR2009/0327.04-01/001” numaralı “Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi”nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.
 
Proje kapsamında Türkiye’de Seveso II Direktifinin uygulanmasında rolleri bulunan merkezi ve yerel otoritelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla bir dizi eğitimler verilmiş, pilot bölge uygulaması yapılmış, BEKRA Bildirim sistemi güncellenmiş, AB üye ülkelerine çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur.
 
16 Kasım 2012 tarihinde başlayan projenin kapanış toplantısının Ek’te verilen gündem çerçevesinde, 13 Kasım 2014 Perşembe günü Ramada Plaza, Yaşam Cad. 4. Sok. No:4, Söğütözü, Ankara adresinde yapılacağı belirtilmektedir. Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılımlarını apinar.aklan@cbs.gov.tr adresine iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.  
    
      
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ekler: