Seveso II Direktifi Bilgilendirme Semineri - Ankara Sanayi Odası

Seveso II Direktifi Bilgilendirme Semineri

    17 Şubat 2014

Tarih: 17.02.2014
İşareti: 05/5000-607
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, SEVESO II Direktifinin; insanlar ve çevre üzerindeki olası kazaların tehlikelerini en aza indirmek ve tehlikeli maddeleri içeren kuruluşlardaki büyük endüstriyel kazaları önlemek için en yüksek seviyede etkin ve sürekli korumayı başarmak üzere alınması gereken tedbirleri tanımlamayı amaçlamakta olduğu iletilmektedir.
 
SEVESO II Direktifi çerçevesinde çıkarılan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmeliği” kapsamında 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak pilot denetimler hakkındaki bilgilendirme seminerinin, 26 Şubat 2014 tarihinde saat 14:00’da TOBB konferans salonunda ekli program çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek seminerin üst seviyede katılım ile gerçekleştirilmesin hedeflenmekte olduğu, “Soru-Cevap Bölümü” için öngörülen soruların önceden hazırlanması gerektiği belirtilmektedir
 
Bu doğrultuda, seminere katılım sağlayacak kurum/kuruluş temsilci bilgilerinin en geç 21 Şubat 2014 tarihine kadar kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
EK: