SEVESO Bildirim Sistemi Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

SEVESO Bildirim Sistemi Hakkında Görüş

Tarihi : 21.08.2014
İşareti : 4/5000-2663
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştereken yayımlamış oldukları, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Yönetmelik ekinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşların, Bakanlıkları bünyesinde bulunan Seveso Bildirim Sistemi’ni kullanarak bildirim yapmakla yükümlü oldukları hatırlatılmaktadır.
 
Söz konusu yazıda, Bakanlığın Seveso Bildirim Sisteminin Bakımı ve Güncellenmesine ilişkin birtakım çalışmalar yürütmekte olduğu, sistem mimarisi ve ara yüzlerin yemden tasarlandığı belirtilerek bildirimlerde kolaylık sağlaması açısından, Petrol ve Petrol Ürünlerinin bildirimlerine ilişkin, yazılım ara yüzünde ayrı bir sekme oluşturulacağı, sisteme kaydedilecek söz konusu kimyasallara ilişkin envantere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
 
Bu bağlamda; Petrol ve Petrol ürünlerinin bildirimlerine esas teşkil etmek üzere, varsa söz konusu kimyasalların listesiyle birlikte Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 03 Eylül 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası