Sevastopol Vakfı Yatırım Projeleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sevastopol Vakfı Yatırım Projeleri Hk.

    23 Kasım 2010

Tarihi     : 23.11.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3844
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ukrayna Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Sevastopol Bölgesel Geliştirme ve Yatırım Destek Ajansı “Sevastopol Vakfı” tarafından yürütülmekte olan yatırım projeleri hakkında detaylı bilgiye http://www.tobb.org.tr/deid/duyurular.php adresinden erişilebileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası