Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Hk.

    25 Nisan 2012

Tarihi  :25.04.2012
İşareti : 04/5000-1453
 
Sayın Üyemiz;
 
Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usûl ve esasları düzenlemek için; “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 25.04.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası