Senegal’in Turizm Alanındaki Projesi / İKÖ ile Ortaklaşa Donörler Konferansı Düzenlenmesi - Ankara Sanayi Odası

Senegal’in Turizm Alanındaki Projesi / İKÖ ile Ortaklaşa Donörler Konferansı Düzenlenmesi

Tarihi     : 21.04.2011
İşareti    : 05/5000-1380
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreterliği’nden alınan Nota’ya atfen, 28 -30 Kasım 2010 tarihlerinde Tahran’da yapılan 7.İslam Konferansı Turizm Bakanları Toplantısı’nda alınan ekli karar uyarınca, Senegal Hükümeti’nce İKÖ ve Dünya Turizm Teşkilatı ile birlikte 27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Dakar’da, “Batı Afrika’da Sınır Aşan Parklar ve Koruma Altındaki Alanlar Ağında Sürdürülebilir Turizm Kalkınması” başlıklı bölgesel proje için Donörler Konferansı düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu Nota’da, Donörler Konferansının bahsekonu projeye mali katkıda bulunabilecek ortaklar, yatırımcılar ve donörler için ilk elden bilgi edinme ve katılımcıların projeye ilişkin taahütllerini sunma imkanı sağlayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu projenin içeriği, konferansın çalışma programı ve organizasyonuna dair ekli bilgi notunun Üye Devletlerdeki finans kuruluşlarına, ikili ve çok taraflı kalkınma yardım ajanslarına, turizm şirketlerine ve diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına ileterek söz konusu konferansa katılımlarının teşvik edilmesinin talep edildiği iletilmektedir.
 
Öte yandan, ekli bilgi notunda Konferansa katılacak heyetlerin katılımlarını, 20 Mayıs 2011 tarihine kadar bilgi notunda kayıtlı irtibat noktalarına ve Dışişleri Bakanlığına bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası