Senegal’in Bilişim ve Yeni Teknolojiler Hususunda Destek Talebi - Ankara Sanayi Odası

Senegal’in Bilişim ve Yeni Teknolojiler Hususunda Destek Talebi

    15 Nisan 2013

Tarih: 15.04.2013 
İşareti: 05/5000-1415 
 
Sayın Üyemiz,
 
-Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dakar Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen; Senegal Telekomünikasyon, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye ile bir görüşme yapıldığı ve söz konusu görüşmede Sayın Bakanın;
-Senegal’ın digıtal ekonomi konusunda büyük bir atılım yapmaya kararlı olduğunu,
-Bilişim ve yeni teknolojilerin günümüzde ticaret, sanayi, hizmetler, tarım, sağlık, eğitim, enerji, çevre, kültür, medya ve eğlence, güvenlik, savunma, ulaştırma gibi kamunun ve özel sektörün tüm alanlarında kullanıldığını,
-Kendilerinin de buna paralel olarak yeni teknolojileri toplumun ve ekonominin her alanında uygulanmasını öncelikli amaç olarak saptadıklarını,
-Bunların ticaret, eğitim, sağlık, tarım, tapu kayıtları, adli sicil kayıtları, nüfus kayıtları gibi bir çok alanda uygulamaya geçirileceğini,
-Bu amaca yönelik olarak öncelikle mevcut altyapının geliştirilmesinin ve Senegal’in bilişim teknolojileri konusunda Batı Afrika’nın bir merkezi haline getirilmesinin planlandığını,
-Bu yöndeki çalışmalarda her türlü desteği beklediklerini dile getirdiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası