Senegal KEK 2. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Senegal KEK 2. Dönem Toplantısı

    5 Ocak 2010

Tarihi     : 05.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 16
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Eşbakanlığı İçişleri Bakanı Beşir ATALAY tarafından deruhte edilecek “Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı’nın, 28 – 30 Ocak 2010 tarihleri arasında, Dakar’da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Söz konusu ziyaret çerçevesinde görüşülecek konularda yararlanılmak üzere, Senegal ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile işbirliği tekliflerinin, 11.01.2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-posta:dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası