Senegal 3. Dönem KEK toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Senegal 3. Dönem KEK toplantısı

    10 Mart 2014

Tarih: 10.03.2014                                     
İşareti:  05/5000-837
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; eşbaşkanlığı İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala tarafından yürütülen Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısının 9-11 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak tutanak metnine derç edilmek üzere, Senegal ile ülkemiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına ilişkin işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 18 Mart 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: selin.ornek@aso.org.tr , Faks: 4175205) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası