SEMİNER HK. - Ankara Sanayi Odası

SEMİNER HK.

    5 Temmuz 2010

Tarihi     : 05.07.2010
İşareti    : 03/5000-2193
  
 
Sayın Üyemiz, 
 
İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, Ülkemizde, kalkınmanın ve ekonomik büyümenin en önemli itici güçlerinden biri olan yabancı sermayenin son beş yılda yaklaşık 65 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmasını sağladığı belirtilerek,Türkiye’nin gerçek potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile yapılan temaslar ve ortak çalışmalarda, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye çekme konusunda en büyük zorluğun, elinde önemli miktarlarda fon olan yabancı yatırımcıların ikna edilmesinden ziyade, fon sahibi yabancı yatırımcılara sunulabilecek minimum 10.000.000 TL bütçeli projelerin sayısını oldukça kısıtlı olduğunun tespit edildiği bildirilmektedir.
 
Bu tespitten hareketle İstanbul Ticaret Odası, TYDTA ile işbirliği içerisinde 09 Temmuz 2010 tarihinde TYDTA Başkanlığı ve uzman ekibin katılımları ile “Yabancı Yatırımcı-Yerli Partner Proje Buluşturma Semineri” düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Seminerde, Türkiye’ye yatırım yapma hedefini ortaya koymuş ve finansal kaynağa sahip yabancı yatırımcıların temas noktası olan TYDTA temsilcileri ile sektöründe genişleme, kapasite artırma, büyüme hedefleyen ve minimum 10.000.000 TL bütçeli, mevcut veya gelecekteki projesine stratejik ve/veya finansal ortak arayan firmaların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin en geç 6 Temmuz 2010 tarihine kadar İstanbul Ticaret Odası (Tel: 0212 455 64 46, Faks: 0212 513 82 19 veya E-posta: onur.arslan@ito.org.tr) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası