SCHENGEN VİZESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

SCHENGEN VİZESİ HK.

Tarihi     : 26.07.2010
İşareti    : 03/5000-2514
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’inden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, 5 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren AB Vize Tüzüğüne göre başvuru sahiplerinin pasaportlarının geçerlilik sürelerinin, Schengen Bölgesinden ayrılış tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olması gerektiği; şayet çok girişli vize ise en son ayrılış tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, pasaportun en az iki sayfasının boş olması ve en fazla 10 yıl önce çıkarılmış bir pasaport olması gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası