SBI Firması İle Ortak Yatırım - Ankara Sanayi Odası

SBI Firması İle Ortak Yatırım

    6 Ağustos 2012

Tarihi  : 06.08.2012
İşareti: 05/5000-2528
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Houston Başkonsolosu Sayın Cemalettin Aydın’ın, Dallas ziyareti çerçevesinde, enerji alanında sondaj işleri için kullanılan çelik boru sektöründe, ABD’nin en büyük ithalatçısı konumundan olan SB International (SBI) isimli şirketin sahibi  Satish  Gupta ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında,
 
-Şirketin hali hazırda çelik sektöründe “casing&tubing” boruları alanında faaliyet gösterdiği ve ABD’nin yanı sıra yurtdışından da yatırımlarının bulunduğu,
 
-Şirketin ürün portföyünün çeşitlendirilmesinin amaçlandığı ve bu çerçevede ülkemizin yatırım yeri olarak düşünüldüğü,
 
– Türkiye’den bir ortakla birlikte ülkemizde boru üretiminin yapılacağı bir fabrikanın kurulmasının istendiği,
 
-Şirketin anılan yatırım için 10-40 milyon dolar arasında bir kaynak ayırabileceği ve teknoloji ile know-how desteğinin sağlanabileceği,
 
-Bahse konu fabrikada üretilecek boruların Houston Limanı’na getirilerek, Houston Limanı’nda Türk ortakla birlikte borulara diş açma, kalite kontrol ve ısıl işlemlerinin yapılacağı bir fabrikanın kurulmasının plandığı
bilgilerinin edinildiği ifade edilmektedir.
 
Ülkemizde ve ABD’de söz konusu firma ile ortak bir  yatırım ile ilgilenen üyelerimizin firma bilgilerini Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla