Sayın Başbakanımızın Libya Ziyareti hk. - Ankara Sanayi Odası

Sayın Başbakanımızın Libya Ziyareti hk.

Tarihi     : 12.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3921
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Sayın Başbakanımızın 23 – 25 Kasım 2009 tarihlerinde Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğinin öngürüldüğü belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede anılan ülke ile ilgili olan ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ile ziyaret kapsamında gündeme gelmesinde yarar görülen konuların 13 Kasım 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Faks: 0312 218 22 09) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası