Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzluğun Önlenmesi - Ankara Sanayi Odası

Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzluğun Önlenmesi

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda 2010/56 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi” uyarınca hazırlanmış olan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planında” Birliğimiz ve mahalli Odalar ilgili kuruluş olarak belirlenmiştir.
 
Mezkür eylem planında 1 nolu tedbir olarak geçen “özel sektör (ticari işletmeler) kuruluşlarında saydamlığın arttırılması ve yolsuzluğun önlenmesi” konusuna dair görüş ve önerilerinizi 4 Ekim 2010 tarihine kadar Odamız egitim@aso.org.tr adresine gönderilmesini rica ederiz. 
 
Saygılarımızla,  
 
Ankara Sanayi Odası
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü