Savunma Sanayi Anketi - Ankara Sanayi Odası

Savunma Sanayi Anketi

    8 Kasım 2012

Tarihi     : 08.11.2012
İşareti    : 05/5000-3195
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
2012-2013 yıllarında Odamızın öncelikli hedeflerinden olan Savunma Sanayi sektörüne yönelik olarak Odamız üyelerinden Savunma Sanayi Sektörüne iş yapan ya da potansiyeli olan firmalarımızın tespiti için bir envanter çalışması öngörülmüştür.
 
Envanter çalışması, yabancı firmalara üretim yapabilecek firmaların tespiti amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışma ile sektöre yönelik yapılacak çalışmaların altyapısı oluşturulacaktır.
 
Bu çerçevede, ekte bulunan Türkçe ve İngilizce olarak yer alan bilgi formlarının doldurularak, en geç 23 Kasım 2012 tarihine kadar Odamıza (Faks: 0312 417 52 05 E-Posta: dim@aso.org.tr) gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası