Saudi Aramco ile İhracat hk. - Ankara Sanayi Odası

Saudi Aramco ile İhracat hk.

Tarihi     : 11.06.2010
İşareti    : 03/5000-1908
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco’nun, Suudi Arabistan’da 30 civarında rafineri ve kimya tesisi kurulmasını içeren ve yaklaşık bedeli 30-40 milyar dolar olan bir proje başlattığı, söz konusu projenin, mühendislik çalışmalarına şu ana kadar 1 milyar dolar harcandığı ve önümüzdeki 2-3 yılda, proje kapsamında satın almaların gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu satın almalardan müteahhitlerimiz ve ihracatçılarımızın pay alabilmeleri için, Saudi Aramco firmasının tedarik zincirine girerek, onaylı tedarikçi olmaları gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Amerikan kalite standartlarını haiz firmaların, Hollanda’da yerleşik AOC Overseas firmasına müracaatta bulunmaları gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, resmi müracaat sonrası sürecin ilgili firmalar tarafından takip edilmesi gerektiği, gerekli şartları yerine getiren firmaların Saudi Aramco’nun tedarik zincirine dahil olabilecekleri bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası