Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında

    21 Mart 2014

Tarihi  : 20.03.2014
İşareti : 4/5000-962
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Tasarısına ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği”ne ait taslak metinlere ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte belirtilen tablo formatına  uygun olarak  görüşlerinizin en geç 31 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası