Şanlıurfa Valililiği’nin Eğitim Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Şanlıurfa Valililiği’nin Eğitim Projeleri

    22 Temmuz 2010

Tarihi     : 21.07.2010
 
İşareti    : 5/5000 – 2496
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Şanlıurfa Valiliği’nden alınan bir yazıda, Şanlıurfa’nın sosyal göstergelerinin istenildiği düzeyde olmayışı nedeninin eğitim eksikliği olduğu belirtilmiştir.Eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi ile  Şanlıurfa, hem ülke, hem bölge, hem de insanlığa önemli katkılar sunacak stratejik bir merkez olacağı belirtilmiştir.Eğitimde kaliteden bahsedilmesinin ön koşulu olarak, okul öncesi eğitimin  yaygınlaştırılması  ve kız çocuklarının okullaşma oranının yükseltilmesi olarak belirtilmiş ve Şanlıurfa ili ve bölgesi açısından büyük önem taşıdığını belirtilmiştir. 
 
Büyük bir öneme sahip olan okul öncesi eğitimin istenilen seviyelere çıkarılması için, Milli Eğitim Bakanlığın’da, bu yıldan itibaren kademeli olarak okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirme kararı aldığı belirtilmiş ve Şanlıurfa ilini zorunlu iller arasına konulduğu belirtilmiştir.Bu yıl Şanlıurfa Valiliğin başlatacağı “KIZLARIMIZ OKULLAŞIYOR” kampanyası ile  Şanlıurfa’da bulunan tüm kız çocukların okula erişiminin hedeflendiği belirtilmiştir.
 
Şanlıurfa Valiliği’nin, Şanlıurfa’da okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kız çocukların okullaşmasının arttırılması amacı ile 2009 Ağustos ayında “EĞİTİMDE GÖNÜL SEFERBERLİĞİ” adı verdiği kampanyanın başlamış olduğu  belirtilmiştir. Hedef kitle olarak, 600.000 öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri olmak üzere 1.600.000 kişi civarında hedeflendiği belirtilmiştir. “EĞİTİMDE GÖNÜL SEFERBERLİĞİ” kampanyası ile Şanlıurfa genelinde toplam 1020 derslik ile 101 öğretmen lojman eğitime hazır hale getirilmiş olduğunu belirtilmiştir.
 
“EĞİTİMDE GÖNÜL SEFERBERLİĞİ ve “KIZLARIMIZ OKULLAŞIYOR” kampanyaların  başarıya ulaşması için  iş adamlarının yardımlarına  ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Sağlanacak her türlü desteğin, hedeflere ulaşılmasında yardımcı olacağı belirtilmiştir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası