Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları Hk.

Tarihi     :19.09.2011 
İşareti    :04/5000-2830
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan işletmelerin faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER)‘nın bu yıl gerçekleştirilecek 12 incisinde,  “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” olmak üzere üç ana grupta yarışma düzenleneceği belirtilmiş olup SERVER-12’ye başvuru ile ilgili detaylı bilgilerin www.eie.gov.tr adresinde yayınlanmakta olduğu bildirilmiştir.
 
Başvuruların, sözkonusu web sitesinde yer alan bilgiler çerçevesinde, 28 Ekim 2011 günü mesai saati bitimine kadar Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası