Sanayicimizin Banka/Finansman Sorunları - Ankara Sanayi Odası

Sanayicimizin Banka/Finansman Sorunları

Tarih: 08.10.2014  
İşareti: 05/5000-3000
 
Sayın Üyemiz,
 
Ekonominin bel kemiğini oluşturan sanayicilerimiz için, günümüz koşullarında finansal piyasalardan uygun koşullarda yararlanma imkânları elde etmeleri, yenilikçi projeler geliştirmeleri ve uygulamaları, yurtdışı piyasalara açılma ve ortaklık kurma olanaklarını arttırmaları, Ar-Ge ve inovasyon becerisi kazanmaları için sermaye faktörü büyük önem taşımaktadır.
 
Sanayicilerimiz; yatırım ve daha sonraki aşamalarda işletme sermayesi yetersizliği, değişen üretim koşullarına uyum zorluğu, sermaye piyasası yoluyla kaynak temin edememeleri, kredi talepleriyle ilgili olarak; kredinin miktarı, faiz oranı, orta ve uzun vadeli kredi kaynaklarının yetersiz oluşu ve teminat vermede yaşanan güçlükler nedeniyle finansman sorunlarıyla karşılaşmaktadır.
 
Ankara Sanayi Odası, sanayicilerimizin bankalarla yaşadıkları finansman sorunlarına ilişkin bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi talep edilmektedir. Söz konusu bilgi notunun, en geç 31 Ekim 2014 tarihine kadar Odamıza  (Faks: 0312 417 52 05, E-Posta; deniz.tutas@aso.org.tr, selin.ornek@aso.org.tr, zeynep.coskun@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
       
        
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası