Sanayicilerimizin Karşılaştığı Sorunlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sanayicilerimizin Karşılaştığı Sorunlar Hk.

Tarihi  :  02.08.2011 
İşareti :  04/5000-2384
 
Sayın Üyemiz,
 
İlgi: 28.07.2011 tarih ve 2384 sayılı e-posta duyurumuz
 
Bilindiği üzere, Odamız, siz değerli üyelerinin, sınai ve ticari faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli kurumlarla yaşamakta olduğu sorunların çözümünü teminen, bu kurumların en üst düzey yöneticileri nezdinde girişimlerde bulunmakta ve ilimizin  sanayisinin büyüme ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması için  gerekli çaba ve gayreti göstermektedir.
 
Bu çerçevede; 61. Hükümet’te yeni kurulan Bakanlıkların görev ve yetki alanları da gözönünde bulundurularak, her bir Bakanlık ve ilgili  ve bağlı kuruluşları ile yaşamakta olduğunuz sorunlar, çözüm önerileri  ve görüşlerin en geç  05 Ağustos  Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması önem arzetmektedir, bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası