Sanayiciler Elektrik Tarifesiyle İlgili Düzenleme Bekliyor

    24 Mayıs 2018
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile OSB’ler ve OSB’lerde yeralan sanayiciler ile büyük tüketicilerin elektrik maliyetinin artığını belirterek, “Bu düzenlemeden hem sanayicimiz olumsuz etkilendi, hem de OSB’ler. Bu düzenlemeyle OSB’ler cazibesini yitirebilir” uyarısında bulundu. Tebliğ ile yıllık 50 milyon kWh üstü tüketicilerin yüksek tüketimli tüketici olarak tanımlandığını belirten Özdebir, “Bu miktarda tüketimi olan OSB’lerin sayısı 100’ü bulmaktadır. Bu OSB’ler bölgede yeralan sanayicilere ay sonunda fatura kestiği için YEKDEM maliyetlerini bir sonraki ay ayrı bir fatura olarak yansıtmaktadır. Bu nedenle sanayici ay içinde tükettiği elektriğin maliyetini bilmemektedir. Ayrıca, YEKDEM kaynaklı farkı bir sonraki ay ödemek zorunda kaldığından, bu da ayrı bir muhasebe sorunu çıkarmaktadır” dedi. Devletin bu sıkıntıyı çözmek için paçal bir maliyet oluşturması gerektiğine dikkat çeken Özdebir, “Böylece sanayici maliyetini net olarak bilecektir. Eğer o ay için belirlenen maliyetlerde pozitif ya da negatif bir fark çıkarsa, bir sonraki ay telafi edilebilir” diye konuştu. Bu düzenlemeyle OSB’ler dışında kalan büyük tüketicilerin de tam organize olamamış, sığ bir piyasada ihtiyacını karşılamak zorunda kalacağını vurgulayan Özdebir, “Henüz rekabetçi bir piyasa oluşmadığı için bu piyasa da amacına uygun işlememektedir” dedi. Özdebir; “Yeni elektrik tarife yapısıyla planlı sanayileşmenin en önemli üssü olan Organize Sanayi Bölgelerinin dağıtım lisansı sahibi olmaları, bu tebliğ ile bölgedeki tüm işletmeler adına pazarlık yapabilme güçlerinin anlamsız kaldığı, OSB içindeki tüketicilerin elektrik maliyetlerinin OSB dışındaki tüketicilere kıyasla daha pahalı hale gelmesi, OSB’lerin sürdürülebilirliğini zorlamaktadır. OSB’lerin sürdürülebilirliği için bu yanlış uygulamanın biran önce düzeltilmesi gerekir” dedi.