Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği - Ankara Sanayi Odası

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi YönetmeliğiTarihi     :  16.05.2008
İşareti    :
  6/5000 –2319
Yanıt     : 
  ticaret@aso.org.tr