Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

İşareti : 04/5000-2254

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13’üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlanmış olduğu, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesinin uygulanmakta olduğu iletilmektedir.

 

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

 

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yer verilmekte ve ulusal tarife kontenjanları ise, Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler ile belirlenmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak, 1/7/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere sözkonusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimim desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını TOBB’a göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 9/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:


Müge DAĞLI DURUKAN Uzman T: 0 312 204 99 79, E-posta: durukanm@ekonomi.gov.tr

Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 0 312 204 95 76, E-posta: kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA  Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 75, E-posta: mbayata@ekonomi. gov.tr

M.Burak ATEŞTENYILMAZ Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 79 E-posta :atestenyilmazmb@ekonomi. gov.tr


Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:


Halil İbrahim KARATAŞ T: 0 312 204 99 55  E-posta:karatash@ekonomi.gov.tr

Osman SERT   T: 0 312 204 95 93  E-posta: osmans@ekonomi.gov.tr

Ömer Furkan YÜKSEL   T: 0 312 204 95 94  E-posta: yukselof@ekonomi.gov.tr

 

Ek :EK-ASKIYA ALMAREJİMİ (28 sayfa)