Sanayi Ürünleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Ürünleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı

    30 Ocak 2012

Tarihi  :  30.01.2012
İşareti : 4/5000-355
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Sanayi Ürünleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı” hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; ekte yer alan Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin ekte yer alan form kullanılarak en geç 03.02.2012 Cuma günü saat mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası