Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Stratejisi ve Eylem Planı 2014-2017 Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Stratejisi ve Eylem Planı 2014-2017 Hakkında

Tarihi  : 15.11.2013
İşareti : 4/5000-3828
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin ve sistematik gerçekleştirilmesi amacıyla “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Strateji Belgesi 2014-2017” hazırlandığı belirtilerek, konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere,  ekte yer alan söz konusu taslağa ilişkin görüşlerinizin en geç 21 Kasım  2013 Perşembe  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası