Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Hk - Ankara Sanayi Odası

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Hk

Tarihi     : 09.09.2008
İşareti    : 6/5000 –3693

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr  


Sayın Üyemiz,  

03.09.2008 tarih ve 26986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlere ilişkin “Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan  İşlere İlişkin Yönetmelik”  ekte bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası