Sanayi Şurası’nda Ele Alınmasında Yarar Gördüğünüz Hususlar Hk - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Şurası’nda Ele Alınmasında Yarar Gördüğünüz Hususlar Hk

    18 Ocak 2013

Tarihi   : 18.01.2013
İşareti   : 04/5000-199
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, daha sonra belirlenecek bir tarihte Sanayi Şurası düzenleneceği belirtilerek  Şura’da ele alınmasında gerekli görülen gündem Odamız önerileri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, Sanayi Şurası’nda ele alınmasında gerekli gördüğünüz gündem önerilerini en geç 21 Ocak 2013 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası