Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların Yıllık İşletme Cetvelini Sunacağı Tarihler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Siciline Kayıtlı Firmaların Yıllık İşletme Cetvelini Sunacağı Tarihler Hk.

Tarihi: 18.01.2016
İşareti: 04/5000-119
İrtibat: ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, sanayi işletmelerinin, her yıl bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetveli’ni, takvim yılı başı itibariyle en geç 4 ay içinde (01.01.2016 – 30.04.2016 arası), www.sanayi.gov.tr internet sitesindeki sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden beyan etmeleri gerektiği belirtilmektedir.
 
Yıllık İşletme Cetveli’nin elektronik ortamda bildirmeyen işletmelere, aynı kanunun 9. maddesi uyarınca 881,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip üyelerimizin, mağdur olmamak adına en geç 30.04.2016 tarihine kadar Yıllık İşletme Cetveli’ni sisteme girmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası