Sanayi Siciline Kayıt İşlemi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Siciline Kayıt İşlemi Hakkında

    12 Aralık 2014

Tarihi : 12.12.2014
İşareti : 
4/5000-3551 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; üretici olduğu halde sanayi sicil kaydı olmayan işletmelere; 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 6495 sayılı Kanun ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2.maddesi çerçevesinde Geçici Madde 2: Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıtlı olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında ilgili Kanunun 9.maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz” hükmü çerçevesinde işletmelerin 31.12.2014 tarihine kadar Sanayi Siciline kayıt olması halinde İdari Para cezası uygulanmayacağı bildirilmiştir.
 
Söz konusu sanayi sicil kaydının yapılabilmesi için Bakanlıklarının Web sayfasından, Sanayi Sicil Veri Tabanına; www.sanayi.gov.tr internet adresinden kullanıcı adı ve şifresi alınarak, istenilen bilgilerin işletme tarafından girilmesi ve İl Müdürlüğüne aktivasyon sürecinin başlatılmasını takiben, SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği gereğince istenilen belgelerle birlikte İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
 
Sanayi Siciline kayıt olunmaması halinde; 6948 sayılı “Sanayi Sicil Kanunun 2. maddesi gereğince İdari Para Cezası kesilerek resen sanayi sicil kayıtlarının yapılacağı bildirilmektedir.
 
Bu sebeple; firmaların cezai duruma düşerek mağdur olmaması için 31.12.2014 tarihine kadar Sanayi Siciline kayıt olmalarının gerektiğini bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası