SANAYİ SİCİL BELGESİ - Ankara Sanayi Odası

SANAYİ SİCİL BELGESİ

    22 Ağustos 2017

İşareti : 04/5000-2291
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sanayinin Geliştirmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 no.lu Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Eklenen Geçici 3. Maddesinde belirtildiği gibi ” Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz ” hükmü getirilmiştir.
Ayrıca aynı Kanun’un 3. maddesiyle 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ” Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle maddelerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer ‘ ‘ şeklinde değiştirilmiştir.

Odamıza kayıtlı olan sanayi işletmelerinin yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre idari para cezasına maruz kalmaması için, Sanayi Sicil Sistemine kayıt yaptırmayıp Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Sicil Sistemine kayıt olmaları, meydana gelen değişiklikleri bildirmelerinin sağlanması, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Sistemine kaydolmalarının gerektiği belirtilmektedir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno