Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Firmaların Verecekleri Yıllık İşletme Cetvelleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Firmaların Verecekleri Yıllık İşletme Cetvelleri Hk.

Tarihi     : 02.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
566
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesinde; “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren 4 ay içerisinde Sanayi ve ticaret Bakanlığı (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar” denildiğinden bahisle, sanayi sicil belgesi almış firmaların 2008 yılına ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2009 tarihi sonuna kadar Müdürlüklerine vermelerinin gerektiği, aksi takdirde Sanayi Sicil Kanununun 9 uncu maddesi gereğince 560 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Firmaların konuyla ilgili deyatlı bilgi alabilecekleri ve Yıllık İşletme Cetvellerini Verecekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü irtibat bilgileri aşağıdadır. 

Adres: İstanbul Cad. No:30 Ulus/Ankara

Tel: 310 66 81 Dahili: 105

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası